Ιδιότητα - Θέση: Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής, Δρ Εκπαιδευτικός ΠΕ19, 03

Ο Δρ. Δημήτρης Κολοκοτρώνης υπηρετεί από το 2007 ως Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής. Είναι συγγραφέας 6 βιβλίων και πάνω από 60 άρθρων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία και στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής, μεταπτυχιακού στην τεχνολογία συστημάτων λογισμικού, μεταπτυχιακού «Σπουδές στην εκπαίδευση», μεταπτυχιακού στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης και διδακτορικού σε θέματα σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού.

Webinar που έχει συμμετάσχει ως ομιλητής

Back to top