Ιδιότητα - Θέση: ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΤΥE – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Β” ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ»

O κος Παντελής Καραμολέγκος είναι διπλωματούχος (2002) της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και Διδάκτωρ (2008) της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η διδακτορική του διατριβή έχει τίτλο «Παροχή Πολυμεσικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Δικτύωσης σε Υπερκείμενα Δίκτυα και Δίκτυα Ίσου-προς-Ίσο». Κύριο αντικείμενο της διατριβής είναι η ανάπτυξη και συγκριτική μελέτη αλγορίθμων α) κοινωνικής δικτύωσης και β) αναζήτησης πολυμεσικού περιεχομένου στο διαδίκτυο με χρήση μεθόδων αναγνώρισης προτύπων (pattern recognition). O κος Καραμολέγκος, κατά τη συνεργασία του με διάφορους φορείς (ΕΠΙΣΕΥ, Ε.Μ.Π., ΕΔΕΤ, ΙΤΥΕ) έχει εργαστεί σε πάνω από 10 ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, σε περιοχές όπως: μετάδοση πολυμέσων πάνω από ασύρματα δίκτυα σε πραγματικό χρόνο, σύνταξη και μελέτη προδιαγραφών για πληροφοριακά συστήματα, τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού, τεχνολογίες ψηφιακών / εκπαιδευτικών αποθετηρίων, αλγόριθμοι κοινωνικής δικτύωσης κ.α. Ο κος Καραμολέγκος έχει συγγράψει 23 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια καθώς και σε συλλογικούς τόμους βιβλίων στην παραπάνω θεματολογία.

Webinar που έχει συμμετάσχει ως ομιλητής

Τίτλος Ημερομηνία
Ubuntu – ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 14/5/2014 6:00:00 μμ
Back to top