Ιδιότητα - Θέση: Δρ Εκπαιδευτικός ΠΕ19, 03

Η Μαργαρίτα Καραλιοπούλου είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών (1991), Επαγγελματικού Ενδεικτικού Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Έρευνας (1993), Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης “Στατιστικής-Επιχειρησιακής Έρευνας” (2004) και Διδάκτορας του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ με θέμα διδακτορικής διατριβής «Διακριτές Semi-Markov Διαδικασίες και εφαρμογές σε Εμφανίσεις Λέξεων» (2008). Γνωρίζει άριστα Γαλλικά και Αγγλικά. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια περί της Πληροφορικής και των Μαθηματικών με παρουσιάσεις και έχει δημοσιεύσει εργασίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων μετά από κρίση. Είναι κριτής σε συνέδρια και έχει συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Είναι μέλος σε Επιστημονικές Ενώσεις, ιδρυτικό μέλος της ΠΕΚΑΠ και μέλος του ΔΣ της (23/1/2015- σήμερα 29/10/2017). Έχει διδακτική εμπειρία πάνω από 23 χρόνια στην εκπαίδευση (δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια) καθώς και στην επιμόρφωση ενηλίκων.

Webinar που έχει συμμετάσχει ως ομιλητής

Back to top