Ιδιότητα - Θέση: Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου, Προϊσταμένη ΕΠΚ Βθμιας Νοτ.Αιγαίου

Διπλωματούχος ΕΜΠ, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπ. Αθηνών. Εργασία ως μηχανικός πληροφορικής και ως εκπαιδευτικός πληροφορικής στη Βθμια (1992-2007). Διδάσκουσα πδ407/80 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Πανεπ. Αιγαίου (2006-2011). Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου από το 2007. Προϊσταμένη Επιστημονικής Παιδαγωγικής καθοδήγησης Βθμιας στην Περιφ.Δ/νση Εκπ/σης Ν.Αιγαίου.

Webinar που έχει συμμετάσχει ως ομιλητής

Back to top