Ιδιότητα - Θέση: Σχολικός Σύμβουλος

Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τίτλος Διατριβής: «Διαδικτυακό Περιβάλλον υποστηριζόμενο από Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων για την εισαγωγή στη διδασκαλία των αρχών του προγραμματισμού». Πτυχίο του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Computer Science) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πτυχίο του τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Back to top