Ιδιότητα - Θέση: Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Σπουδές: 1964-1968: Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών 1970-1972: D.E.A d’ Automatique Theorique, University of Paris VII 1972-1975: Διατριβή Πανεπιστήμιο Παρισιού VII Επαγγελματική Σταδιοδρομία: 2009 – Σήμερα: Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών 2002 – 2009: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών 1990 – 2002: Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών 1987 – 1990: Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Φυσικής των Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Αθηνών 1982 – 1987: Λέκτορας του Τομέα Φυσικής των Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Αθηνών 1980 – 1982: Επιμελήτρια στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 1976 – 1980: Βοηθός στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 1973 – 1975: Ερευνήτρια στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Γαλλίας 1970 – 1973: Υπότροφος της Γαλλικής Κυβερνήσεως 1968 – 1969: Άμισθος Υπότροφος του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών «Δημόκριτος» Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: Αλληλεπιδραστικά Περιβάλλοντα Μάθησης Εκπαίδευση από απόσταση με χρήση Τεχνολογίας Διαδικτύου Νοήμονα Συστήματα Διδασκαλίας Εργαλεία επεξεργασίας φυσικής γλώσσας Διδακτική της Πληροφορικής

Webinar που έχει συμμετάσχει ως ομιλητής

Back to top