Ιδιότητα - Θέση: Εκπαιδευτικός ΠΕ19, Καθηγήτρια-Σύμβουλος ΕΑΠ

Η Αλεξάνδρα-Άννα Γασπαρινάτου είναι διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Πληροφορικής». Είναι κάτοχος τριών Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στα γνωστικά αντικείμενα: «Ιατρική Φυσική», «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική» και «Σπουδές στην Εκπαίδευση». Εργάζεται ως Καθηγήτρια Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Από το 2005 μέχρι το 2012 συμμετείχε στη διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων «Διδακτική της Πληροφορικής» και «Πληροφορική και Εκπαίδευση» και των μεταπτυχιακών μαθημάτων «Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού» και «Εκπαίδευση από Απόσταση» του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα, επιβλέπει πτυχιακές και μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται κυρίως η Διδακτική της Πληροφορικής, τα Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Μάθησης, η Κατανόηση Κειμένου και η Εκπαίδευση από Απόσταση. Έχει δημοσιεύσει σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, διεθνή βιβλία και διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Επίσης, συμμετέχει ως επιμορφώτρια σε προγράμματα επιμόρφωσης επιμορφωτών Πληροφορικής.

Webinar που έχει συμμετάσχει ως ομιλητής

Back to top