Ιδιότητα - Θέση: Διευθύντρια ΟΠΙ

Η Ευαγγελία Βαγενά είναι Διευθύντρια του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με ακαδημαϊκή εξειδίκευση και επαγγελματική προϋπηρεσία στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και των νέων τεχνολογιών και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Είναι διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών με θέμα διατριβής την τεχνολογική προστασία και ψηφιακή διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Δίκαιο και την Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο Montpellier I στη Γαλλία. Διδάσκει εκτός άλλων Δίκαιο της Πληροφορίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Έχει επίσης διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Webinar που έχει συμμετάσχει ως ομιλητής

Back to top