Ιδιότητα - Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)

Ο Δρ. Αχιλλέας Δ. Καμέας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), στο αντικείμενο των Διάχυτων και Σφαιρικών Συστημάτων και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού» (ΣΔΥ) της ΣΘΕΤ ΕΑΠ (http://sdy.eap.gr). Ακόμη είναι Διευθυντής της Ερευνητικής Ομάδας Dynamic Ambient Intelligent Social Systems (DAISSy) (http://daissy.eap.gr). Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής ή συντονιστής σε περισσότερα από 30 ευρωπαϊκά ή εθνικά έργα. Έχει συμμετάσχει ως μέλος στις οργανωτικές επιτροπές περισσότερων από 100 διεθνών συνεδρίων και έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 120 επιστημονικές εργασίες σε βιβλία, διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων, ενώ έχει συγγράψει 3 Πανεπιστημιακά βιβλία και έχει συμμετάσχει στην έκδοση 10 βιβλίων από διεθνείς εκδοτικούς οίκους. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν συστήματα διάχυτου υπολογισμού, οντολογίες, εκπαιδευτικά πληροφοριακά συστήματα και την προώθηση της έρευνας και της επιστήμης μαζί με / για την κοινωνία. Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/in/achilleskameas

Webinar που έχει συμμετάσχει ως ομιλητής

Back to top