Ιδιότητα - Θέση: Ερευνήτρια – Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κύπρου

Η Άννα Μαυρουδή είναι ερευνήτρια στο πεδίο της υποστηριζόμενης από την υπολογιστή μάθησης και υποψήφια διδάκτορας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπούδασε μαθηματικά (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο) και Πληροφοριακά Συστήματα (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο).

Webinar που έχει συμμετάσχει ως ομιλητής

Back to top